بستن فهرست
درباره ما

درباره ما

شرکت زیستا سرمایه نفس (سهامی خاص)  با مشارکت جمعی از متخصصان حوزه ریه کشور، تحت شماره 521439  نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت گردید.

موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارت است از:

  • سرمايه گذاري، تأمين مالي و مشارکت در طرح های مرتبط با حوزه ریه و فناوری‌های تنفسی؛
  • سرمایه گذاری در طرحهای حوزه‌های پزشکی و سلامت اعم از داروهای پیشرفته، تجهیزات پزشکی؛
  • راه‌اندازی مراکز خدماتی و بازتوانی ریوی؛

اعضای هیات موسس شرکت عبارتند از:

  • دکتر سیدعلی جوادموسوی- فوق تخصص ریه
  • دکتر منوچهر مشتاقی- فوق تخصص ریه
  • دکتر مصطفی قانعی- فوق تخصص ریه
  • دکتر حمیدرضا ابطحی- فوق تخصص ریه
  • دکتر ابراهیم رضی- فوق تخصص ریه
0%